Podręczniki

Jaki jest właściwy sposób na wybór właściwego podręcznika?

Kształcenie młodych ludzi stawia nauczycieli przed trudnymi wyborami. W rzeczywistości, wybór podręcznika jest jednym z nich. Jak wiadomo, jest tak wiele zmian w podstawie programowej. W związku z tym musimy wybrać nowy podręcznik do danego etapu kształcenia.

Jak nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika?

Wybór nowego podręcznika może wydawać się łatwy, ale tak nie jest. Każdy nauczyciel najpierw musi przeanalizować podstawę programową na dany przedmiot (dokładnie). Następnie musi on przeanalizować program nauczania. Zasadniczo, muszą oni wybierać spośród wielu podręczników osiągalnych na rynku. Konieczne jest krytyczne przeanalizowanie propozycji w następujących kwestiach.

Jak się prezentuje podręcznik?

Oczywiście, pytanie, na które nauczyciele muszą odpowiedzieć, brzmi: czym powinien być podręcznik? To musi być cudowna rzecz. Estetyka jest bardzo ważna dla oka. Muszą być też jasne czcionki i znajome kolory. Ponadto, materiał, zawarty w podręczniku, powinien być praktyczny. Każdy podręcznik powinien łatwo zmieścić się w plecaku. Dlatego też powinien on być w formacie, który jest łatwy w użyciu.

Znaczenie treści w podręczniku

Każdy dobry podręcznik powinien przedstawiać:

  • wartości i złożoność otaczającego świata;
  • nauczyć analizować;
  • wskazać drogi właściwego myślenia i rozumowania.

Musimy również zachęcać wszystkich uczniów do rozwijania własnych zainteresowań. Należy także wiedzieć, że treści powinny być przystępne. Najlepiej, aby nie był on zbyt drogi i można go kupić w najbliższej księgarni.

Cechy dobrego podręcznika

Sam wybór łatwo dostępnych materiałów może być również zgodny z cechami, które powinna posiadać książka. Mają one co najmniej dwie funkcje: pierwsza z nich to funkcja informacyjna, a druga to funkcja utrwalania zdobytej wiedzy. Instrukcja musi dostarczać dziecku podstawowej, solidnej wiedzy. Czasami lepsze są krótkie informacje, kolory, obrazy, kolorowe kontury, schematy lub różne czcionki. Drugą cechą, która jest bardziej przydatna niż tekst, jest funkcja transformacji. Wiedza, którą młody człowiek już ćwiczy, ma być wykorzystana w trakcie wykonywania ćwiczeń i zadań.

Metody stosowane w nauczaniu

Obecnie stosuje się w podręczniku nowoczesne metody nauczania. Nacisk kładziony jest na koncepcję kontekstów komunikacyjnych wykorzystywanych w autentycznych sytuacjach dnia codziennego. Metody powinny także uwzględniać to, czy podręczniki są atrakcyjne dla uczniów, a jego tematyka jest odpowiednia do ich zainteresowań.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręczniki

Z jakiego podręcznika uczyć języka obcego w szkole?

Dobra wiadomość dla nauczyciela i ucznia jest taka, że naprawdę mamy wiele nowoczesnych podręczników do wyboru w naszym nauczaniu języków obcych w szkole, a czasy czarno-białych i nieprzyjaznych publikacji już dawno minęły.

Zalety pracy z podręcznikiem

Praca z podręcznikiem ma wiele zalet. Z reguły podręczniki mają specyficzną (i dobrze przemyślaną) strukturę, z materiałem uporządkowanym od łatwego do trudnego. Zazwyczaj możemy używać podręcznika do języka obcego:

  • w połączeniu z płytą,
  • zeszytem ćwiczeń,
  • książką nauczyciela,
  • grą lub całą platformą internetową.

Zazwyczaj podręcznik do języka obcego jest publikowany jako seria, co jest ważne, jeśli chcemy podtrzymywać pracę z nim na późniejszym poziomie. Dzięki temu uczniowie czują, że robią postępy. Dobre podręczniki oszczędzają także czas (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html).

Jak korzystać z podręcznika?

Jeśli używamy podręcznika, to możemy wybrać mniej ćwiczeń i spędzić na tym więcej czasu. Warto też zmienić kolejność ćwiczeń, aby ułatwić uczniom naukę nowego materiału. Wskazane jest także od czasu do czasu zmieniać stopień lub zmodyfikować ćwiczenia, aby ułatwić uczniom pracę. Gdy mamy do czynienia z trudnym fragmentem podręcznika, powtarzajmy znane nam słownictwo (np. wyszukiwanie w podręczniku), a następnie wprowadzajmy i przećwiczmy nowe słowa. Warto też ograniczyć liczbę nowych słów, które pamiętamy i skoncentrować się na najważniejszych.

Znaczenie wypełniania ćwiczeń do podręcznika

Warto zlecić uczniom streszczenia przeczytanego lub wysłuchanego tekstu, stworzenia jego alternatywnych wersji. Warto także zaproponować uczniom poszerzenie tematu o autentyczne materiały, filmy wideo, notatki internetowe i artykuły prasowe, co może zainteresować ucznia. Jeśli podręcznik jest zbyt nużący, możemy zastąpić zwykłe podręcznikowe ćwiczenia grami i zabawami. Z zadania wielokrotnego wyboru zróbmy cały quiz grupowy. Używajmy podręcznika w sposób dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Istnieje kilka pomysłów na to, jak zróżnicować ćwiczenie w zależności od poziomu małej grupy uczniów.

Dlaczego podręczniki są ważne?

Jeśli zdecydowaliśmy się na konkretny materiał, to nie jest dobrym pomysłem trzymać się go na 100% lub zrezygnować z niego całkowicie. Zalewanie uczniów kserem i dodatkowym materiałem może prowadzić do zamieszania i dłuższej perspektywie do rozczarowania. Kluczem jest umiar i równowaga. Wykorzystajmy więc podręcznik jako naszą centralę, z której często możemy odbyć inspirującą podróż.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Podręczniki

Jak wygląda proces pisania i oceny podręczników?

Aby dać pełniejszy obraz roli podręczników w nauczaniu, warto znać krótki opis etapów rozwoju podręczników. Obecnie podręczniki są przygotowywane zgodnie z potrzebami polskich uczniów, z rozpatrywaniem zasad ustalonych w dokumentach odnoszących się do kształcenia.

Co jest podstawą tworzenia podręcznika?

W procesie przygotowywania i przeglądu podręczników punktem odniesienia jest Minister Edukacji oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego, która odnosi się do nauczania na wszystkich poziomach edukacji, czyli wczesnoszkolnej (klasy 1-3). Nauczanie w klasach od czwartej do szóstej szkoły podstawowej oraz w liceum. Dokument określa:

  • cele,
  • treści edukacyjne,
  • specyficzne wymagania dla uczniów kończących kolejne etapy kształcenia.

Co określa podstawa programowa?

Podstawa określa również poziom, jaki mają osiągnąć uczniowie. Opis wymagań zawartych w podstawie programowej jest zgodny z europejskim systemem opisu kształcenia. Podstawa programowa stanowi punkt wyjścia do opracowania podręczników na zlecenie autorów i wydawców podręczników. Po zakończeniu procesu opracowywania podręcznika (zazwyczaj jest to część zestawu podręczników dedykowanych do danego etapu edukacyjnego), książka jest przekazywana dwóm wybranym przez recenzentom. Obowiązkiem recenzentów jest ocena materiału oraz napisanie materiałów merytorycznych i dydaktycznych. Po otrzymaniu pozytywnych komentarzy, podręcznik jest umieszczony na liście podręczników zatwierdzonych do użytku w szkole.

Jak ocenia się jakość podręczników?

Ewaluacja podręczników polega na sprawdzeniu, czy podręcznik jest odpowiedni dla danego środowiska nauki, tak jak przyjęty program nauczania. Według literatury dyscyplinarnej, ocena podręcznikowa może odgrywać różne role w procesie nauczania i uczenia się. Warto zauważyć, że podręczniki mogą być ocenione przez nauczyciela przed pierwszą lekcją, przy wyborze. Ocena ta powinna stanowić pomóc nauczycielowi, czy podręcznik jest dla niego najbardziej odpowiedni. Podręczniki mogą być również klasyfikowane po pewnym czasie użytkowania. Pierwszy rodzaj oceny jest uważany za najtrudniejszy, ponieważ nauczyciele nie mają doświadczenia w korzystaniu z materiałów dydaktycznych. Ocena podczas korzystania z materiałów dydaktycznych jest bardzo praktyczna i odnosi się do obserwacji, czy używane materiały są odpowiednie dla użytkowników (nauczycieli i uczniów) oraz potrzeby programu nauczania, itp. Ocena materiałów dydaktycznych po pewnym czasie ich użycia wydaje się istotniejsza.

Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com