W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO informujemy, że:  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Leszczyński prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Motum Marcin Leszczyński, 36-007 Krasne 339  

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail: leszczynski.marcin@op.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.  

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:  

1)      Udzielania odpowiedzi lub informacji na zadane poprzez formularz kontaktowy pytania, przesyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2)      sprzedaży towarów tj. zawarcia i wykonania umowy w tym przekazanie towaru do wysyłki, kontakt będzie odbywał się zarówno drogą e-mailową jak i telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)      rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego);

4)      archiwizowania dokumentów takich jak: umowy, faktury, korespondencja, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5)      dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych);

6)      działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera);

7)      Obsługa zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego (6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w formularzu kontaktowym).  

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach prowadzonego sklepu internetowego korzystamy z plików cookies tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.  

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

1)      uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)

2)      przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, główni dostawcy usług wspierający naszą działalność gospodarczą); Twoje dane nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.  

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

1)      dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń tj. 10 lat;

2)      dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej do 6 lat.

3)      dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

a)      zgody – do czasu jej wycofania;

b)      prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.  

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych  

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do nas na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.   Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy RODO, to masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.  

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży w przypadku wystawienia przez nas faktury (a nie paragonu) oraz dostawy towaru na wskazany adres. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.      

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel